loader image

Όροι

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
H Ιστοσελίδα www.reckless.gr αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της εταιρείας με
την επωνυμία «ΓΛΕΝΤΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ» εμπορία ενδυμάτων Η έδρα της εταιρείας
βρίσκεται στην οδό Πτολεμαίων 7 Θεσσαλονίκη.
Η εταιρεία στοχεύει στην άμεση εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη, με τη
συνεχή υπευθυνότητα που επιδεικνύει σε όλη την πορεία της επιχειρηματικής της
ανάπτυξης, και την καλλιέργεια εμπιστοσύνης.
Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους,
συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση της τήρησης τους.
Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κατά την επίσκεψή σας στο www.reckless.gr και κατά τη διάρκεια διεκπεραίωσης της
παραγγελίας σας ή εγγραφή σας ως χρήστης στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, θα
σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν όπως το
ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση αποστολής και η διεύθυνση χρέωσης, η
διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, το κινητό ή σταθερό σας τηλέφωνο,
λεπτομέρειες παράδοσης καθώς και λοιπές πληροφορίες σχετικά με τη διευκόλυνση
διεκπεραίωσης της παραγγελίας σας.
Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται κατά κανόνα έτσι ώστε να διεκπεραιώσουμε τις
παραγγελίες μας και να σας προσφέρουμε το ανώτερο επίπεδο εξυπηρέτησης που
δυνάμεθα. Χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές μαζί
σας, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας
της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από
οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και
μόνο αρχές).
Κατά την εγγραφή σας ως χρήστης/ πελάτης σας ζητάτε ένας κωδικός εισόδου (
username) και ο προσωπικός μυστικός κωδικός ( password), οι οποίοι είναι
αυστηρά προσωπικοί και διασφαλίζουν την ασφάλεια των προσωπικών σας
στοιχείων. Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλεται τον προσωπικό σας μυστικό
κωδικό όσες φορές επιθυμείτε και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαρροή του.
Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση
ειδοποίηση της εταιρίας μας , αλλιώς αυτή δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού
κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα με
κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις
πληροφορίες των χρηστών/πελατών. Για να εξασφαλίσουμε το απόρρητο
μεταφοράς χρησιμοποιείται πρωτόκολλο κρυπτογράφησης (SSL)
Τα προσωπικά σας δεδομένα όπως κινητό τηλέφωνο ή email χρησιμοποιούνται για
να σας γνωστοποιήσουμε προσφορές και νέα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα
έχοντας πάντα δώσει τη συγκατάθεσή σας. Προωθούμε επίσης τα προσωπικά σας
δεδομένα σε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης ( facebook, Instagram), μέσω των
cookies που αποδέχεστε καθώς μπαίνετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, έτσι ώστε
να παρακολουθείτε μέσω αυτών τα νέα μας για νέες αφίξεις καθώς και προσφορές
των προϊόντων μας εναρμονισμένοι πάντοτε με τις κοινοτικές οδηγίες περί
προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να
λαμβάνετε τέτοιου είδους ενημερώσεις και διαφημίσεις μπορείτε να προβείτε σε
εκκαθάριση του ιστορικού σας είτε να επισημαίνεται τη διαφήμιση ως ανεπιθύμητη.
Οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και
αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και δύναται να στείλει

ενημερωτικό μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου
[email protected] έτσι ώστε να αιτηθεί τη διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων
από τη βάση δεδομένων μας.
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του
διαδικτυακού μας τόπου διέπετε από τους παρόντες Όρους Χρήσεως, τα οριζόμενα
στο Ελληνικό Δίκαιο (Ν. 2472/1997, όπως ισχύει και τις διατάξεις κανονιστικού
χαρακτήρα) και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Κανονισμούς της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας του
πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν
σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του
απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική
εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.
Β. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για την ασφάλεια των συναλλαγών σας στο www.reckless.gr, έχουμε λάβει κάθε
δυνατό μέτρο, συνεργαζόμενοι με την τράπεζα Πειραιώς, χρησιμοποιώντας το πλέον
ασφαλές πρωτόκολλο SSL της τράπεζας, για ασφαλείς online εμπορικές
συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι πληροφορίες της
πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, έτσι ώστε να μη μπορούν να διαβαστούν ή να
αλλαχθούν κατά την μεταφορά τους μέσω του Internet.
Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard
στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς
χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και
των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers).

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσω του e-shop, αποτελεί σύναψη σύμβασης
πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994,
όπως έχει τροποποιηθεί. Συνιστά δεσμευτική πρόταση αγοράς των εν λόγω
προϊόντων στη συνολική τιμή που αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας,
όπως αυτή περιλαμβάνει Φ.Π.Α., έξοδα συσκευασίας και αποστολής, άλλες
ισχύουσες χρεώσεις και τυχόν εκπτώσεις τις οποίες δικαιούσθε ως
επισκέπτης/πελάτης.
Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του e-shop, έχετε εφόσον είστε
δικαιοπρακτικά ικανός σύμφωνα με τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα,
(εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε σε
δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες
μπορούν να πραγματοποιήσουν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων ενώ η
εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή
κηδεμόνα ενδεχόμενες παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά
ανίκανα πρόσωπα.
Η παραγγελία σας ολοκληρώνεται με την αποδοχή της από το www.reckless.gr δια
αποστολής έγγραφης σχετικής επιβεβαίωσης (confirmation email) προς εσάς στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που υποδείξατε κατά την υποβολή της
παραγγελίας. Σε περίπτωση που δεν λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας
σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το www.reckless.gr στη διεύθυνση
[email protected] προκειμένου να ζητήσετε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η υποβολή
της παραγγελίας σας.
Για οποιαδήποτε ακύρωση παραγγελίας (ολικά ή μερικά) θα πρέπει να στείλετε
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected], ή να τηλεφωνήσετε στο
231 055 5650. H δυνατότητα αυτή σας δίνεται, αυστηρά, για 24 ώρες μετά την

πραγματοποίηση της παραγγελίας. Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η
ακύρωση και μπορείτε πλέον να επιστρέψετε και να αλλάξετε την παραγγελία σας
αφού πρώτα την παραλάβετε.
Δ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
To www.reckless.gr έχοντας ως γνώμονα τη διευκόλυνση των συναλλαγών αλλά και
την άμεση εξυπηρέτησή σας, παρέχει τις παρακάτω επιλογές πληρωμής:
ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
Ισχύει μόνο για τις αποστολές εντός Ελλάδας και το επιπλέον κόστος ανέρχεται στα
4 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Η πληρωμή γίνεται με την παραλαβή του
δέματός σας από την εταιρεία ταχυμεταφορών που συνεργαζόμαστε.
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Επιλέγοντας πληρωμή με την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα θα μεταφερθείτε
στην υπηρεσία Pay Center της τράπεζας Πειραιώς η οποία σας προσφέρει τον
πλέον ασφαλή τρόπο πληρωμών μέσω της κάρτας σας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται
σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και κατά τη διάρκεια αυτής, καμιά προσωπική
πληροφορία (συμπεριλαμβανόμενων των στοιχείων της κάρτας σας) δεν
αποθηκεύεται στο www.reckless.gr

Ε. ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ – ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Οι παραγγελίες φεύγουν από εμάς εντός 1-3 εργάσιμων ημερών και η παράδοση
γίνεται σύμφωνα με τους χρόνους που δίνονται παρακάτω. Δεν πραγματοποιούνται
αποστολές το Σάββατο. Κυριακές και αργίες δεν πραγματοποιούνται αποστολές /
διεκπεραιώσεις και παραδόσεις παραγγελιών.

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, σας αποστέλλεται αυτόματα μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου ενημερώνεστε για την καταχώρηση της, στο οποίο
θα αναγράφονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Κατόπιν ελέγχου
της παραγγελίας και της διαθεσιμότητας των προϊόντων, μπορείτε να
παρακολουθήσετε την πορεία του δέματός σας μέσα από το site της ταχυδρομικής
που συνεργαζόμαστε πληκτρολογώντας τον μοναδικό αριθμό παραγγελίας (tracking
code) που σας έχει αποσταλεί στο email που καταχωρήσατε

0
    0
    Το καλάθι σας
    Το καλάθι είναι άδειοΕπιστροφή στο κατάστημα